Privacyverklaring

Privacy verklaring

De Privacyverklaring van MAKE MY BAR welke van toepassing is op het gebruik van de website met als domeinnaam MAKEMYBAR.NL  en de online diensten die door MAKE MY BAR  worden geleverd heeft betrekking op de wijze hoe MAKE MY BAR  omgaat met de uitwisseling van uw persoonlijke gegevens: “Alle persoonlijke gegevens welke MAKE MY BAR van u ontvangt of verzendt worden uitsluitend gebruikt voor de correcte uitvoering van deze online diensten en zullen nooit aan derden worden verstrekt”.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waar gebruiken wij ze voor?

Per activiteit is hierna beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel wij die persoonsgegevens gebruiken en welke verwerkingsgrond wij benutten voor de betreffende verwerking.

Als je iets bij ons bestelt

Bij iedere bestelling die je bij ons doet verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan onze wettelijke administratieverplichtingen.

Aan de betaalprovider worden uitstuitend die gegevens doorgegeven, welke noodzakelijk zijn om de transactie tussen u en MAKE MY BAR te faciliteren.

MAKE MY BAR zal deze gegevens niet verkopen, verhuren of op een andere manier doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden.
Indien gewenst, kunt u via makemybar@gmail.com de gegevens die wij over u verzameld hebben, aanvragen en waar nodig aanpassen.